fbpx

3HD ENTERPRISES

Güvenlikli Yapı İskele Sistemleri

ÜRETİM

YERLİ ÜRETİM

PROFESYONEL EKİP

KURUMSAL YAPI

GÜVENLİKLİ İSKELE MEVZUATI

Güvenlikli İskele 01 Temmuz 2015 Tarihi itibari ile hangi durumlarda zorunlu olduğunu ayrıntılı şekilde anlatan mevzuat olan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin statik hesap ve detay çizimlerinin proje müellifince yapılması ve yapı ruhsatı alma aşamasında diğer statik projelerle birlikte idaresine sunulması öngörülüyor. Böylece dış cephe iş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili İdare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenebilmesi ve denetlenebilmesine olanak sağlanıyor.

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır. Madde 17

DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur. Madde 6

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir.

GÜVENLİKLİ İSKELE NEZAMAN ZORUNLU OLDU ?

Tersaneler ve inşaatlarda sık sık yaşanan iş kazaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı tedirgin etti. Müfettişlerini şantiyeleri incelemesi için görevlendiren Çalışma Bakanlığı, yeni bir yönetmelik ile tersane ve inşaatlarda Güvenlikli İskele  kullanılmasını Nisan 2011 den  itibaren sonra zorunlu hale getirdi .

Güvenlikli İskele Kurulumu Videosu

Videoyu oynat

Güvenlikli İskele Kurulumu

Güvenlikli İskele ana elemanları pano, başlangıç ayağı, ayar mili, yatay ve çapraz bağlantı, yürüme platformu, iskele içi merdiven, korkuluk ve duvar bağlantı elemanıdır. Sistemin genel prensibi her katta 50 ve 100 cm’de yatay bağlantı olması, her katta çift sıra yürüme platformu olması ve katlar arasında geçişin merdivenli platformlarla sağlanmasıdır. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri kullanılır

Güvenlikli İskele sistemi yüksek yapılarda , dış cephe işleri yapımı sırasında çalışanların maksimum güvenliğini sağlayan bir iskele sistemidir.

Güvenlikli İskele Sistemi , 48*3 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan, bunları birbirine bağlayan 34*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay ve çapraz bağlantılardan, et kalınlığı artırılmış çelik kalas ve merdiven platformlardan , yan  korkuluk , topukluk ,başlangıç ayağı ve alt ayar millerinde oluşur .

  1. İskele sistemini terazi de kurmak için kesinlik ile Alt ayar milleri kullanılır.İskele kurulumu İskele panosu ve çelik kalasın sıra ile kurulması ile gerçekleşir.
  2. İskelelerin tasarımı, kurulması ve sökülmesi mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır..
  3. Düşmeye karşı koruyucu ekipmanları da içeren güvenli bir çalışma sistemi planlanmalı ve uygulanmalıdır.
  4. Bütün iskeleler cepheye güvenli bir şekilde bağlanmalı ve desteklenmelidir.
  5. Değişiklikler mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
  6. Tam olarak kurulmamış platformlarda çalışılmamalıdır.
  7. İskelelere taşıyabilecekleri kapasitelerin üzerinde yük yüklenilmemelidir. Üzerine konan yükleri taşıyabileceğinden emin olunmalıdır.
  8. Çalışma alanına ulaşabilmek için uygun merdiven ve basamakların bulunduğundan emin olunmalıdır.
  9. İskeleler düzenli periyotlarda kontrol edilmeli ve bir aksaklık bulunduğu takdirde düzeltilmelidir.

Neden 3HD #1 Numara?

Önce Güvenlik Anlayışı

3HD Enterprises ürettiği ürünlerin insan sağlığını korumak maksatlı olduğu bilinci ile üretim, Ar-Ge çalışması ve pazar araştırması yapmaktadır. Fabrika çalışanları da dahil olmak üzere bu sorumluluk bilinci tekrar eğitimleri ile ayrıca verilmektedir.

Sahip olduğu geniş ürün stoku ile müşterilerine kiralama ve satış yapan 3HD, genç, dinamik kadrosu ile pazar payını genişleterek istihdam ve katma değer yaratmaktadır.

Uzman & Profesyonel Ekip

3HD, ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörüne, ihtiyaçlar doğrultusunda, en güvenli, en pratik ve en donanımlı ürünlerle destek sağlamayı amaç edinmiştir.

Yerli Üretimin Gücü

2019 yılı itibari ile Ülkemizde yürürlüğe giren ……sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre yapı sistemlerimde köklü bir değişim oldu. Yapı işlerinden herşeyden önce işgüvenliği önemli hale geldi. Yapı işleri iş güvenliğinde de GÜVENLİKLİ İSKELE önemli ve sonrasında zorunlu hale geldi. Güvenlikli iskele üretiminde otomasyon sistemleri kullanarak iskele her aksamını daha sağlam ve güvenli hale getirdik.

 
Bizimle Çalışın
Yerli Üretim
Profesyonel Ekip
Kurumsal Yapı